جهت یابهای ماهواره ای زندگی ما را دگرگون می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جهت یابهای ماهواره ای زندگی ما را دگرگون می کنند

جهت یابهای ماهواره ای تبدیل به ابزار کار آمد بشر قرن بیست ویکم شده اند. اروپایی ها هم با توسعه جهت یابهای موسوم به اگنوس می خواهند از دنیای پیشرفته این فناوری عقب نمانند.

جهت یابهای ماهواره ای این هفته در برنامه فضا.