2011: سال پرتاب فضاپیماها

2011: سال پرتاب فضاپیماها
نگارش از Euronews

آریان پنج، اسب جنگی صنعت فضاپیمایی اروپا همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. بزودی دو فضاپیمای جدید به آریان 5 ملحق خواهند شد تا گام های رقابتی در پرتاب فضاپیماهای اروپا را پر کنند. سال 2011 زمان این پرتابها است.

مطالب مرتبط