رازهای سیاره کیوان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رازهای سیاره کیوان

در برنامه فضا به سیاره کیوان می پردازیم.

سالها پیش برای مشاهده سیاره کیوان و یا زحل دانشمندان از تلسکوپ استفاده می

کردند .

امروزه بسیاری از رازهای سیاره کیوان و قمرهای اسرار آمیز آن چون تایتان با عکسهایی که کاسینی-هویگنس کاوشگر فضایی گرفته است، آشکار شده است.

در سال 1997 میلادی، کاسینی-هویگنس، کاوشگر فضایی ؛ به همراه فضاپیمای جستجوگر هویگنس توسط ناسا و آژانس فضایی اروپا برای کاوش به فضا فرستاده شد.

کاسینی-هویگنس به سیاره کیوان فرستاده شد و اطلاعات وعکسهایی از سطح آن به زمین مخابره کرد.

این سفر هفت سال طول کشید و به بسیاری از پرسش های دانشمندان پاسخ داد.

در سال 2005 میلادی، هویگنس، فضاپیمای کوچک، به سمت تایتان، قمر کیوان فرستاده شد و اطلاعاتی از سطح آن کسب و به زمین مخابره کرد.

ماموریت کاسینی-هویگنس، کاوشگر فضایی که می بایست تا سال 2008 به اتمام می رسید تا سال 2017 ادامه خواهد یافت.

نه سال کاوش بیشتر، اطلاعات زیادی را برای دانشمندان به ارمغان خواهد آورد.