"این خطر وجود دارد که تعداد کارگران فقیر افزایش یابد"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
"این خطر وجود دارد که تعداد کارگران فقیر افزایش یابد"

یورونیوز : آلمان تنها کشور اروپایی نیست که مقررات انعطاف پذیری برای بازار کار دارد. این روش در کدام کشور اروپایی دیگر اعمال می شود؟

مونیکا کایسر : کشورهای اروپایی متعددی قوانین انعطاف پذیر دارند. برای مثال ایتالیا یکی از این کشورهاست که قانون کارش شرایط راحت تری برای دسترسی کارگران خارجی به بازار داخلی پیشبینی کرده است. امروز در فرانسه هم اصلاح قانون کار در دست بررسی است. بسیاری از کشورها تلاش می کنند که قوانین کارشان را آسان تر کنند تا کارفرما بتواند راحت تر افراد را استخدام کند.

یورونیوز : اما به نظر می رسد که این تغییرها اغلب کارگران را فقیرتر می کند.

مونیکا کایسر : این خطر وجود دارد که تعداد کارگران فقیر افزایش یابد. این به نحوه تدوین قوانین بستگی دارد. برای مثال در آلمان سیاست مشاغل خرد و انعطاف پذیری بازار کار باعث افزایش کارگران فقیر شده است. به همین دلیل در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آلمان، بعد از آمریکا کمترین دستمزد را دارد. دولت ها باید در تنظیم کیفیت مشاغل سختگیر باشند و مطمئن شوند که درآمد کارگران مناسب و منطبق با حداقل دستمزد است. آلمان به تازگی حداقل دستمزد را تعیین کرده و هدف مشخص آن کارهای نیمه وقت و ساعتی است.