تایید قانون ممنوعیت برقع در بلژیک امنیت این کشور را تهدید می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تایید قانون ممنوعیت برقع در بلژیک امنیت این کشور را تهدید می کند

دیوان حقوق بشر اروپا قانون بلژیک درباره ممنوعیت استفاده از نقاب و برقع را تائید کرده است. این قانون بلژیک با شکایت دو زن مسلمان به دیوان حقوق بشر اروپا در بروکسل فرستاده شده بود.
حالا با تایید این قانون دیوان حقوق بشر اروپا مشخصا استدلال زنان مسلمان را رد کرده است.

یک وکیل حقوق بشری در بروکسل به خبرنگار ما می گوید: «دادگاه حقوق بشر بر اساس حقوقی که می گوید اصول اساسی بشریت را زیر سوال می برد این ممنوعیت را تایید کرده است، اما این قانون بلژیک را در یک راه افراطی و خطرناک قرار می دهد. این انتخاب بلژیک است. جامعه بلژیک با این انتخاب تمام تهدیدها و زیرزمینی شدن افراطیون را به جان و دل می خرد.»

ژان پل هک، از موسسه لاییکهای بلژیک با این تصمیم کاملا موافق است و می گوید: «این تصمیم کاملا منطقی است. جهتگیری بالاترین دادگاه اروپایی درباره این تصمیم کمک زیادی به بلژیک خواهد کرد. ما کاملا با آن موافق هستیم. این تصمیم احترامی است به زندگی اجتماعی. باید در انتخاب لباس آزاد باشیم اما آزادی نامحدود هم عملی نیست.»

دیوان حقوق بشر در استراسبورگ برای دومین بار است که قانون ممنوعیت نقاب و برقع را تائید می کند. بنابه تصمیم این دادگاه زنان در خیابان های اروپا حق ندارند صورت خود را بپوشانند.
کشور بلژیک از سال ۲۰۱۱ استفاده از نقاب و برقع را ممنوع کرده است.