ایتالیا: ظرفیت پذیرش مهاجران بیشتر را نداریم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایتالیا: ظرفیت پذیرش مهاجران بیشتر را نداریم

دولت ایتالیا مهمترین کشور اروپایی است که اولین میزبان پناهجویانی است که از شمال آفریقا به این کشور می آیند. بسیاری از پناهجویان مقصد نهایی شان ایتالیا نیست و می خواهند از این کشور به غرب و شمال اروپا بروند اما کشورهای همسایه ایتالیا کمکی به انتقال پناهجویان نمی کنند. به این ترتیب ظرفیت پذیرش پناهجویان در ایتالیا تکمیل شده است و دولت این کشور تهدید کرده است شاید ناگزیر شود که مرزها را ببندد.

فعالان حقوق بشر می گویند این تصمیم نقض کامل قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین اروپایی است.

تحلیلگر مرکز سیاستهای مهاجرتی در بلژیک می گوید: « دلایل ایتالیا قانع کننده نیستند و عدم پذیرش مهاجرانی که توسط فعالان سازمان های حقوق بشری نجات داده می شوند خلاف قوانین مصوب اروپایی است. خصوصا ماده سه معاهده حقوق بشری که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ناگزیر به رعایت آن هستند.»

هر چند این تحلیلگر می گوید ایتالیا می تواند فشار بیشتری با توجه به این ماده قانون حقوق بشری اروپا به اتحادیه و کمیسیون وارد کند. وی می گوید: «ایتالیا باید در این زمینه فریاد بحران مهاجران باشد و از نهادهای اروپایی بخواهد در این زمینه واکنش های لازم و کافی برای نجات هزاران پناهجو برسد.»

کمیسیون اروپا بارها تاکید کرده است که ایتالیا تحت شدیدترین فشارها قرار دارد و این کشور نمی تواند بار تمام اروپا را بدوش بکشد.

آوراموپولوس کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا می گوید: «ایتالیا باید روند پذیرش پناهجویان در خاک خود را تسریع ببخشد. ما هم حمایت هایمان از این کشور را افزایش خواهیم داد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم باید از این ایده دفاع و از ایتالیا حمایت کنند.»

تنها ۱۸۱ هزار پناهجو از طریق مدیترانه در سال گذشه وارد خاک ایتالیا شده اند. کارشناسان مهاجرت پیش بینی می کنند که این رقم در سال جاری ۱۴درصد افزایش پیدا خواهد کرد.