اختلاف نظر وزرای دارایی اروپا درباره روند حل بحران اقتصادی در نشست لوکزامبورگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اختلاف نظر وزرای دارایی اروپا درباره روند حل بحران اقتصادی در نشست لوکزامبورگ

در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ محور اصلی گفتگوها دوراندیشی درباره کشورهای اروپایی از جمله پرتغال و اسپانیا بود که همچنان امکان دارد به شرایطی مشابه با یونان از نقطه نظر اقتصادی دست پیدا کنند.

وزیر دارایی پرتغال هم گفت که کشورش با وجود اختلافات زیاد داخلی درباره روند سیاستهای تحمیلی اقتصادی اروپا همچنان پایبند به روند پیشنهادی اتحادیه اروپا در این زمینه است.

همان راهی که کشور یونان چند سال است با وجود تن دادن به آن نتوانسته از بحران اقتصادی خارج شود.

در این نشست اختلاف نظر زیادی از یک طرف بین وزرای یونان و اسپانیا و همچنین ایتالیا و اسلواکی وجود داشت.
در همین رابطه وزیر دارای اسپانیا لوییس دو خیندس گفت اگر مقامات یونانی آنطور که پیش بینی شده بود به شرایط اتخاذشده از سوی اتحاد اروپایی عمل کرده اند چرا دوباره درباره وامهای جدید به این کشور گفتگو می کنیم.

اسپانیا تهدید کرده است که ممکن است کمکهای جدید به دولت یونان را تحریم کند.

این در حالیست که پارلمان یونان با دریافت وامهای جدید موافقت کرده است.