برکسیت؛ اروپای بی قرار و بریتانیای بی ثبات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برکسیت؛ اروپای بی قرار و بریتانیای بی ثبات

شفافیت و پاسخ های قطعی و صریح مطالبه اصلی مقامات اروپایی از دولت بریتانیا درباره برکسیت است. مذاکره کنندگان اروپایی می خواهند هر چه سریعتر بدانند آیا دولت بریتانیا روی مواضع پیش از انتخابات درباره برکسیت است یا اینکه خواسته ها تغییر کرده اند.

گی ورهوفشتات یکی از مذاکره کنندگان ارشد از پارلمان اروپا می گوید: «امیدوارم مذاکرات هرچه سریعتر آغاز شوند. امیدوارم همین هفته آینده باشند. می خواهیم پایانی بگذاریم بر عدم قطعیت و شبهاتی که در چندماه گذشته درباره برکسیت افزایش پیدا کرده اند.»

در استراسبورگ نماینده محافظه کار پارلمان بریتانیا و عضوی از تیم مذاکره کننده بریتانیا نیز می گوید: « نخست وزیر همواره دراین باره روشن مطرح کرده اند که هیچگاه با عبارت برکسیت دشوار، برکسیت مهربان و یا برکسیت پاک موافق نبوده اند. ما تنها خواستار یک توافق و تعامل با اروپا هستیم. می خواهیم به توافقی دست پیدا کنیم که هم برای اروپا و هم برای بریتانیا باارزش باشد.»

خبرنگار ما در استراسبورگ هم می گوید ارائه یک تاریخ قطعی برای مذاکرات و توافقات بعدی برکسیت برای پارلمان بسیار مهم است. تاریخ نهایی جدایی کامل باید پیش از مارس ۲۰۱۹ باشد چرا که انتخابات اروپایی در ماه ژوئن همان سال خواهد بود.