انتقادات شدید جورج سوروس از دولت مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقادات شدید جورج سوروس از دولت مجارستان

جورج سوروس، بنیانگذار بنیاد سورس که آمریکایی و مجاری تبار است در مقابل نمایندگان پارلمان اروپا از سیاستهای دولت مجارستان انتقادات شدیدی کرد.

طبق قوانین جدید دولت مجارستان دانشگاه اروپای مرکزی در بوداپست تعطیل می شود. موسس این دانشگاه جورج سوروس آمریکایی است.

جورج سوروس در پارلمان گفت: «من شجاعت مردم مجارستان را ستایش می کنم، آنها در مقابل دولت مافیایی ویکتور اوربان ایستاده اند. البته واکنشهای مناسب نهادهای اروپایی هم کاملا قابل ستایش و تقدیر است.»

جورج سوروس دشمن دیرینه ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان است. دولت مجارستان سوروس را متهم می کند که به جای منافع ملی مردم این کشور به منافع جهانی توجه می کند. سوروس در بروکسل از نمایندگان اتحادیه هم خواست که بیشتر دربرابر خواستهای دولت مجارستان مقاومت کنند.