اخبار از بروکسل؛ حضور نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ حضور نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره قوانین بحث برانگیز دولت مجارستان، حضور ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در پارلمان اروپا و مصوبه کمیسیون فرهنگی پارلمان اروپا برای جلوگیری از انتشار تصاویر مروج تنفر و خشونت بر روی اینترنت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.