حمله تروریستی در شانزه لیزه چه تاثیری روی انتخابات فرانسه خواهد گذاشت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله تروریستی در شانزه لیزه چه تاثیری روی انتخابات فرانسه خواهد گذاشت؟

حمله تروریستی شامگاه پنجشنبه در خیابان شانزه لیزه پاریس چه تاثیری روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد گذاشت؟

کلود مونیکه، مامور پیشین سازمان اطلاعات فرانسه و مدیر فعلی “مرکز استراتژیک امنیت و اطلاعات در اروپا” در این باره گفت: «اگر درست فکر کنیم متوجه می شویم که انتخابات هدف گرفته شده است. از وقوع یک حمله جلوگیری کردیم، یک حمله هم انجام شد. هفته هنوز تمام نشده، بین دو دور انتخابات هم ۱۵ روز فاصله است. احتمال زیادی وجود دارد که تروریستها بار دیگر دست به کار شوند. اگر این کار را هم نکنند، که امیدواریم نکنند، باز هم مبارزه با تروریسم محور بحث های دور دوم خواهد بود. این حمله در حالی اتفاق افتاد که برخی از نامزدها در کارزار خود زیاد به موضوع مبارزه با تروریسم نپرداختند. نامزدهای جناح چپ در این باره یا حرفی نزدند یا خیلی کم حرف زدند. به نظر من این شرایط به سود نامزدهای احزاب راست میانه و راست افراطی است، کسانی که به این موضوع پرداختند و به عنوان نماد امنیت شناخته می شوند.»

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه برگزار خواهد شد.