کمیسیون اروپا: باید درباره مسائل سیاسی با مجارستان گفتگو کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا: باید درباره مسائل سیاسی با مجارستان گفتگو کنیم

بررسی وضعیت دمکراسی و حقوق بشر در مجارستان دستور نشست روز چهارشنبه اعضای کمیسیون اروپا بود. خیلی ها معتقدند دولت راستگرای مجارستان به رهبری ویکتور اوربان، روز به روز فاصله اش با ارزشهای اروپایی بیشتر می شود.

فرانس تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیسیون اروپا در این زمینه گفت: «مهم است که با نخست وزیر اوربان و دولت مجارستان در زمینه مسائل سیاسی گفتگو کنیم. می خواهند مجارستان را به چه سمتی ببرند؟ چه دیدگاهی نسبت به اروپا دارند؟ آیا به ارزشهای اروپایی پایبند هستند؟ یعنی ارزشهایی که در زمان امضای بیانیه رم بر آن تاکید شد. به عقیده کمیسیون در حال حاضر، خطر نقض سیستماتیک حاکمیت قانون در مجارستان وجود ندارد.»

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان پس از امضای بیانیه رم به خانه برگشت و قانون جدیدی را در زمینه آموزش عالی تصویب کرد. خیلی ها هدف این قانون را فراهم کردن مقدمات بستن «دانشگاه اروپای مرکزی» می دانند.

این دانشگاه توسط جرج سوروس، ميلياردر سرشناس مجار- آمريکايی تاسیس شده است.