اخبار از بروکسل؛ رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا

اخبار از بروکسل؛ رقابت بر سر ریاست پارلمان اروپا
نگارش از Euronews

رقابت هفت نامزد انتخابات ریاست پارلمان اروپا و دیدگاه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره برکسیت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

رقابت هفت نامزد انتخابات ریاست پارلمان اروپا و دیدگاه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره برکسیت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط