اخبار از بروکسل؛ مذاکرات وحدت قبرس در ژنو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ مذاکرات وحدت قبرس در ژنو

سفر اعضای کمیسیون اروپا به مالت، کشوری که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته است، نگاهی به نامزدهای انتخابات ریاست پارلمان اروپا و مذاکرات وحدت قبرس، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.