اخبار از بروکسل؛ رقابت برای ریاست پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ رقابت برای ریاست پارلمان اروپا

رقابت احزاب مختلف در پارلمان اروپا برای در اختیار گرفتن مقام ریاست این نهاد، برنامه هزار صفحه ای اتحادیه اروپا برای بخش انرژی و اجلاس اتحادیه اروپا و تونس، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.