هشدار سازمان «پزشکان جهانی» نسبت به عدم دسترسی پناهجویان به خدمات درمانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار سازمان «پزشکان جهانی» نسبت به عدم دسترسی پناهجویان به خدمات درمانی

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان «پزشکان جهانی»، تعداد زیادی از مهاجران و پناهجویان در اروپا به خدمات کامل درمانی دسترسی ندارند. این گزارش بر اساس بررسی وضعیت بیش از ۱۰ هزار بیمار تهیه شده است.

بر مبنی این گزارش بیش از ۶۷ درصد پرسش شوندگان به خدمات کامل درمانی دسترسی ندارند و بیش از ۲۱ درصد هم به کلی ناامید شدند و دیگر به دنبال درمان نیستند.

استاتیس پولاراکیس از سازمان «پزشکان جهانی» ضمن هشدار درباره وضعیت کودکان گفت: «۴۰ درصد از مشاوره ها (ویزیتها) برای کودکان بوده است. نصف این مشاوره ها هم شامل حال کودکان زیر ۵ سال شده است. می بینید که با مشکل بزرگی روبرو هستیم. مشکل این است که آنها تنها به خدمات اولیه پزشکی دسترسی دارند و نه خدمات کامل پزشکی.»

۹۴ درصد از پرسش شوندگان این گزارش، مهاجران و پناهجویان بوده اند.

ناتالیا سیمونوت، از سازمان پزشکان جهانی معتقد است که تمام افرادی که در اروپا زندگی می کنند باید به خدمات کامل درمانی دسترسی داشته باشند.

او گفت: «تمام افرادی که در اروپا زندگی می کنند باید به خدمات کامل پزشکی دسترسی داشته باشند. این امر موجب کاهش هزینه ها و همچنین درد و رنج افراد می شود.»

سازمان غیر دولتی پزشکان جهانی برای حل این مشکل خواستار همکاری بیشتر دولت ها و نهادهای اروپایی شده است.