تصویب طرح نظارت بر حاکمیت قانون در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب طرح نظارت بر حاکمیت قانون در پارلمان اروپا

پارلمان اروپا روز سه شنبه با تصویب طرحی از کمیسیون اروپا خواست تا هر سال، گزارشی درباره وضعیت حقوق اساسی، حاکمیت قانون و دمکراسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه کند. بر اساس این طرح، کمیسیون باید وضعیت کشورهای مختلف را زیرنظر داشته باشد و همچنین با خاطیان برخورد کند.

سوفی انت ویلد، نماینده هلندی پارلمان اروپا و تهیه کننده این طرح گفت: «این طرح قدرت کمیسیون را افزایش می دهد. مثلا کمیسیون در قضیه مجارستان دخالت نکرد، ولی در موضوع لهستان ورود کرد. این موضوع سبب شد تا مردم کمیسیون را به سیاسی کاری متهم کنند. کاری با درست یا غلط بودنش نداریم، ولی این اتهامات جایگاه کمیسیون را تضعیف می کند.»

مخالفان معتقدند که این طرح دست کمیسیون اروپا را برای سیاسی کاری بیشتر باز می کند.

کینگا گال، نماینده مجارستانی پارلمان اروپا در این زمینه اظهار داشت: «تا زمانی که کمیسیون و پارلمان اروپا و همچنین کشورهای عضو به تعریف مشترک و روشنی از حاکمیت قانون نرسند، مانند گذشته از این لایحه استفاده سیاسی می شود. همچنین از معیارهای دوگانه بیشتر استفاده خواهد شد.»

روزنامه نگاران مجار هم با حضور در پارلمان اروپا نسبت به تعطیلی روزنامه «نیپوسوبودشگ»، روزنامه متعلق به اپوزیسیون دولت در مجارستان، اعتراض کردند.