تظاهرات مخالفان تعطیلی روزنامه اپوزیسیون مجارستان در بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات مخالفان تعطیلی روزنامه اپوزیسیون مجارستان در بروکسل

ده ها نفر در اعتراض به بسته شدن روزنامه “نیپوسوبودشگ“، روزنامه متعلق به اپوزیسیون دولت در مجارستان، در مقابل کمیسیون اروپا در بروکسل تظاهرات کردند.

کاتا دوزوسا، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات گفت: «هدف اصلی ما حمایت از این روزنامه و کارمندان و روزنامه نگاران آن است. می خواهیم بدانند که ما از آنها حمایت می کنیم.»

کاتالین همالی، خبرنگار این روزنامه در بروکسل اظهار داشت: «می دانیم زمانی که قانون رسانه ها در مجارستان پذیرفته شد، اتحادیه اروپا اقداماتی انجام داد. آنها همچنین تحقیقاتی را درباره تخلفات رخ داده، انجام دادند. این تحقیقات منجر به کوتاه آمدن دولت از برخی مفاد قانون شد. از سوی دیگر مشخص است که اتحادیه اروپا نمی تواند به شکل موثر در زمینه آزادی رسانه ها اقدام کند.»

مالک این روزنامه عدم سود دهی را عامل تعطیلی این روزنامه خوانده، اما برخی دست دولت مجارستان را پشت بسته شدن این روزنامه می بینند.