بیش از ۵ هزار نفر در حمایت از کارگران کارخانه کاترپیلار بلژیک تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از ۵ هزار نفر در حمایت از کارگران کارخانه کاترپیلار بلژیک تظاهرات کردند

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا چند روز پیش گفت که باید به مسائل اجتماعی در اروپا اهمیت بیشتری داد. امروز هزاران نفر در شهر کوچک شارلروآ بلژیک در حمایت از ۲ هزار کارگر کارخانه کاترپیلار تظاهرات کردند. این کارگران در آستانه از دست دادن کار خود هستند.

افی کوتساکوستا، خبرنگار یورونیوز نظر برخی از این تظاهرکنندگان را درباره صحبتهای آقای یونکر جویا شده است.

یکی از این آنها گفت: «من هم می خواهیم که اروپا به مسائل اجتماعی اهمیت بیشتری بدهد. نخست باید در بلژیک مزیت مدیران ارشد کاهش یابد تا در همین کشور بمانند. همیشه به شرکتهای چند ملیتی مزیتهایی داده می شود، ولی آنها در مقابل کاری برای ما نمی کنند.»

دیگر با اشاره به سختی کار کارگران اظهار داشت: «از او دعوت می کنم که تنها برای یک روز مانند یک کارگر کار کند. پس از آنکه با سختی کار و زندگی روزمره ما آشنا شد می تواند درباره مسائل اجتماعی صحبت کند. برای اینکه بتواند درباره ما صحبت کند باید حداقل یک روز پا به پای ما کار کند. او چیزی نمی داند.»

تظاهرکننده دیگر بیان کرد: «اروپا در شرایط خوبی نیست. برنامه های ریاضت اقتصادی شرایط را بد کرده است. همه شغلهای خود را از دست خواهند داد. از ماه سپتامبر تا کنون ۴ هزار نفر در بلژیک شغل خود را از دست دادند.»