اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ نگرانی از افزایش خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا

رشد خشونت علیه لهستانی های ساکن بریتانیا و افزایش تعداد مخالفان پیوستند ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به بانک آمریکایی گلدمن ساکس، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.