طرح ۶۲ میلیاردی کمیسیون اروپا برای مهار بحران مهاجرت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح ۶۲ میلیاردی کمیسیون اروپا برای مهار بحران مهاجرت

جدا از جنگزدگان سوری و عراقی، هزاران مهاجر به دلیل مشکلات اقتصادی و اقلیمی عازم اروپا می شوند. اتحادیه اروپا برای کاهش این نوع مهاجرت طرحی را برای رشد متوازن در کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه در نظر گرفته است.

فدریکا موگرینی، مسئول اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این طرح گفت: «آفریقا نسبت به بقیه قاره ها با بیشترین میزان مهاجرت روبروست. دلایل آن هم مشکلات جمعیتی، اقتصادی، نابرابری و تغییرات اقلیمی است. برای مبارزه با این نابرابری باید در کنار هم استراتژی بلند مدت و کوتاه مدتی را اجرا کنیم که پیامدهای آن در آینده نزدیک هم قابل رویت باشد.»

برای اجرای این طرح که کشورهایی نظیر لبنان، اردن، نیجریه و مالی را در بر می گیرد، یک بودجه ۶۲ میلیارد یورویی در نظر گرفته شده است که ۳ میلیارد آن را کمیسیون و بقیه را کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین خواهند کرد.