اخبار از بروکسل؛ موج ناخرسندی و اعتصاب بی سابقه در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ موج ناخرسندی و اعتصاب بی سابقه در بلژیک

موج ناخرسندی و اعتصاب بی سابقه بعد از فرانسه در بلژیک، انتشار دو گزارش سالانه در اروپا، یکی از سوی «اولاف» در مورد فساد و تخلف در نهادهای اتحادیه اروپا و دیگری از سوی نهاد ناظر مواد مخدر در مورد گسترش مصرف این مواد در قاره سبز، کاهش بی سابقه محبوبیت حزب حاکم و قدرت گرفتن راست افراطی در آلمان و بالاخره تصمیم مهم کمیسیون اروپا در مورد حاکمیت قانون در لهستان.

اینها همه در اخبار از بروکسل