بازرس حقوق شهروندی اروپا گزارش سالانه خود را منتشر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
بازرس حقوق شهروندی اروپا گزارش سالانه خود را منتشر کرد

بازرس مستقل حقوق شهروندی اروپا گزارش سالانه خود را منتشر کرد. خانم امیلی اوریلی در سال گذشته میلادی، ۲۶۱ پرونده تحقیقات گشوده که ۲۰ درصد آنها در مورد شفاف سازی فعالیت نهادهای اروپایی بوده است.

خانم اوریلی گفت: «نهادهای اروپایی باید بپذیرند که ما امروز در عصر دیجیتال زندگی می کنیم، عصری که نسل جوان آن مفهوم بسیاری از رازداری ها و مخفی کاری ها را نمی داند. هر یک از نهادها باید بدانند که شفافیت بیشتری نسبت به گذشته از آنها انتظار می رود.»

به دنبال انتشار این گزارش، کمیسیون اروپا قوانین جدیدی را برای بهره گیری دقیق تر از نظر کارشناسان سیاست گذاری تصویب کرد.

بازرس حقوق شهروندی اروپا که «آمبودزمان» یا «دادآوَر» نیز خوانده می شود، فرد مستقلی است که وظیفه نظارت بر عملکرد نهادهای اروپایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق را بر عهده دارد.