جنگ لفظی طرفداران و مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا

جنگ لفظی طرفداران و مخالفان ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا
نگارش از Euronews

کمپین در مورد ابقاء یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با لفاظی های طرفداران و مخالفان همچنان با شدت ادامه دارد، پناهجویان ار اردوگاه “ایندومنی” یونان تخلیه شده…

کمپین در مورد ابقاء یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با لفاظی های طرفداران و مخالفان همچنان با شدت ادامه دارد، پناهجویان ار اردوگاه “ایندومنی” یونان تخلیه شده اند…و ولادیمیر پوتین ازیونان دیدار می کند.

اینها همه در اخبار بروکسل…

مطالب مرتبط