افزایش راست گرایی در اروپا؛ گفتگو با دو کارشناس سیاسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش راست گرایی در اروپا؛ گفتگو با دو کارشناس سیاسی

در چند سال گذشته، شاهد اروج ملی گرایی و احزاب راست گرای افراطی بویژه در شمال و شرق اروپا بوده ایم. توجیه آن چیست؟ در این باره با دو کارشناس گفتگو کرده ایم.

دیوید سیناره، تحلیلگر سیاسی می گوید: «در بسیاری از کشورهای اروپایی بخشی از جامعه به افکار افراطی احزاب راست گرا بویژه در ارتباط با امنیت و مهاجرت متمایل است. این در گذشته هم وجود داشت، اما در زمینه اخبار مربوط به مهاجرت و خطر تروریسم تقویت شد. هرچند که ایندو مورد با یکدیگر بسیار متفاوت بودند، اما اینگونه احزاب در گفتارشان آنها را بهم مرتبط می کردند. حال که ایندو مورد بهم مرتبط شده اند، مردم به این احزاب توجه بیشتری می کنند.»

پاسکال دلویت، کارشناس سیاسی دیگری معتقد است نگرانی در جامعه، عامل عمده افزایش احساسات ملی گرایانه است: «یکی از عوامل افزایش رای مردم به راست گرایان افراطی، نگرانی است. بدون تردید، اوضاع اقتصادی ناشی از بحران مالی و همراه آن بحران اجتماعی و حتی بحران اخلاقی سال ۲۰۰۸ این اضطراب را در جامعه شیوع داده است. باید دید چگونه می توان این بحران را از میان برد.»