اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ نطق سالیانه ملکه بریتانیا و رفراندوم جدایی از اتحادیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ نطق سالیانه ملکه بریتانیا و رفراندوم جدایی از اتحادیه

الیزابت دوم ملکه بریتانیا به محدودیتهای سمتش وفادار مانده و در نطق سالیانه اش در پارلمان، به رفراندوم ابقاء یا خروج از اتحادیه اروپا اشاره نکرد. فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه بخاطر اقدام خودکامه اش در تغییر قوانین کار در فرانسه مورد غضب مردم قرار گرفت و کارشناسان اتحادیه اروپا موضوع منع یا ادامه استفاده از ماده بالقوه سرطان زای “گلی فوست” در سمهای نباتی را مسکوت گذاشتند. اینها همه در “اتحادیه اروپا در یک نگاه”.