اخبار از بروکسل؛ اصلاحیه قانون کار فرانسه به نتیجه رسید

اخبار از بروکسل؛ اصلاحیه قانون کار فرانسه به نتیجه رسید
نگارش از Euronews

تلاش پارلمان فرانسه برای ممانعت از تصویب لایحه اصلاحیه قوانین کار بی نتیجه ماند، اختلاف نظر میان ترکیه و اتحادیه اروپا بالا گرفته است و تیم آشپزهای مجارستان یکی از معتبرترین جوایز اروپا را به خود اختص

تلاش پارلمان فرانسه برای ممانعت از تصویب لایحه اصلاحیه قوانین کار بی نتیجه ماند، اختلاف نظر میان ترکیه و اتحادیه اروپا بالا گرفته است و تیم آشپزهای مجارستان یکی از معتبرترین جوایز اروپا را به خود اختصاص داده است. اینها همه در اخبار از بروکسل…

مطالب مرتبط