اخبار صبح از بروکسل؛ صف طولانی در فرودگاههای بلژیک

اخبار صبح از بروکسل؛ صف طولانی در فرودگاههای بلژیک
نگارش از Euronews

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که تحت شرایط خاصی ممکن است مقررات روادید را برای شهروندان ترکیه آزاد خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا قصد دارد اسکناسهای

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که تحت شرایط خاصی ممکن است مقررات روادید را برای شهروندان ترکیه آزاد خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا قصد دارد اسکناسهای پانصد یورویی را از چرخه خارج کند، و فرودگاه بروکسل توانایی ترکیب همزمان ملاحظات امنیتی و تسهیل پرواز برای مسافران را ندارد. اینها همه در اخبار صبح بروکسل.

مطالب مرتبط