اعتراض ترکیه به پخش ویدئوی تمسخرآمیز از رجب طیب اردوغان

اعتراض ترکیه به پخش ویدئوی تمسخرآمیز از رجب طیب اردوغان
نگارش از Euronews

بدنبال پخش ویدئوی تمسخرآمیز از رجب طیب اردوغان از برخی رسانه های آلمان، وزارتخارجه ترکیه، سفیر آلمان در این کشور را برای ادای توضیح احضار کرد. رسانه

بدنبال پخش ویدئوی تمسخرآمیز از رجب طیب اردوغان از برخی رسانه های آلمان، وزارتخارجه ترکیه، سفیر آلمان در این کشور را برای ادای توضیح احضار کرد.

رسانه های آلمانی، در واکنش، به ویدئوهای مذکور زیرنویس آلمانی افزودند.

در این میان، روز چهارشنبه، سخنگوی کمیسیون اروپا به نقل از ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا ضمن اظهار ناخشنودی از اقدام وزارتخارجه ترکیه در احضار سفیر آلمان، گفت چنین اقدامی ترکیه را در عوض نزدیکی، از اتحادیه اروپا دور می کند. سخنگوی کمیسیون افزود هرچند آقای یونکر از همکاری با ترکیه در رویارویی با چالشهای مشترک و دفاع از منافع مشترک قدردانی می کند، اما اقدام اخیر ترکیه با ارزشهای اتحادیه اروپا در حفظ آزادی بیان و مطبوعات مغایرت دارد.

در این میان، علیرغم وعده های ترکیه، سیل ورود مهاجر از ترکیه به جزایر یونان همچنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط