درخواست دادستان پاریس از بلژیک برای استرداد صلاح عبدالسلام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درخواست دادستان پاریس از بلژیک برای استرداد صلاح عبدالسلام

در کنفرانس مطبوعاتی فردریک وان لیو دادستان بلژیک بهمراه فرانسوا مولنس همتای فرانسوی اش، آقای مولنس درخواست استرداد صلاح عبدالسلام را مورد تاکید قرار داد.

هر دو دادستان از کار مشترک روی چهار پرونده ورویه، مهدی نموش، قطار تالیس و حملات ۱۷ نوامبر پاریس سخن گفتند با این حال محور سخنان دو طرف درباره دستگیری صلاح عبدالسلام بود.

فرانسوا مولنس دادستان پاریس گفت: «دستگاه قضایی فرانسه حکم بازداشتی را تهیه کرده که توسط دادستان پاریس و ذیل حکم بازداشت اروپایی صادر شده است. اکنون به دستگاه قضایی بلژیک و تنها به آنها بستگی دارد که در این باره تصمیم بگیرند. انتظار زیادی هم از سوی دستگاه قضایی فرانسه و هم خانواده قربانیان وجود دارد که صلاح عبدالسلام در دادگاههای فرانسه محاکمه شود.»

با این حال از نظر دادستان بلژیک هنوز خیلی زود است که درباره نقش دقیق صلاح عبدالسلام بعنوان پشتیبان یا طراح حملات پاریس تصویر روشنی ارائه شود.

فردریک وان لیو دادستان بلژیک گفت: «واضح است که اگر آقای عبدالسلام تصمیم گرفته باشد که توضیحاتی درباره نقشی که در حملات داشته ارائه کند، چیزی که ما امیدواریم انجام شود، توضحیات او می تواند به روشن تر شدن پرونده بیانجامد و شاید بدینوسیله بتوانیم بخشی از نقاط تاریک پرونده را روشن کنیم. هنوز خیلی زود است که نقش هر یک از آنها (تروریست ها) را در حملات مشخص کنیم. ما تعدادی از قطعه های پازل را در دست داریم و در این چند روز قطعات بیشتری را پیدا کرده ایم اما هنوز تا تکمیل کردن این پازل فاصله داریم.»

در بلژیک و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۰۱۵ پرونده و در سال ۲۰۱۶ کمتر از ۶۰ پرونده در ارتباط با فعالیت های تروریستی تشکیل شده است. در فرانسه نیز ۲۴۴ پرونده در ارتباط با ۷۷۲ نفر در حال بررسی است.