رئیس پارلمان اروپا: در موقعیت خطیری قرار داریم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس پارلمان اروپا: در موقعیت خطیری قرار داریم

روز چهارشنبه، یک روز پیش از کنفرانس سران اتحادیه اروپا در مورد مهاجران، تظاهراتی شعار “اروپای بدون حصار” در مقابل پارلمان اروپا برگزار شد که در آن تظاهرکنندگان از رهبران اروپا خواستند تا در عوض ایجاد حصار به حل مسئله مهاجر در اروپا کمک کنند.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا گفت: “ما در موقعیت خطیری قرار داریم. راه بالکان بسته شده، راه مقدونیه بسته شده، راه اتریش بسته شده و بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا پناهجویان را به خود نمی پذیرند. می گویند نباید با ترکیه وارد معامله شد. پناهجویان در یونان در گل و لای سر می کنند. اگر اعضای اتحادیه اروپا، بویژه آنان که پناهجو نمی پذیرند، بخواهند حداقل اعتبارشان را حفظ کنند، باید در روز جمعه (روز پایانی کنفرانس سران) به این رسوایی پایان داده شود.”

روز چهارشنبه، کمیسیون اروپا طرق اعمال توافق با ترکیه را که سخت مورد انتقاد است، تشریح کرد. دیمیتریس آوراموپولس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفت: “در حال حاضر، این ترکیه است که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان انسان و مهاجران قرار گرفته است. قصدمان این است که نخست ترکیه را در این روند (حل مسئله مهاجر به اروپا) سهیم کنیم، و پس از کنترل سیل مهاجران، شبکه قاچاقچیان انسان را بگونه ای موثر درهم بکوبیم.”

در پیش نویس موافقتنامه میان اتحادیه اروپا و ترکیه آمده است که ترکیه در مقابل پذیرش هر مهاجر توسط کشورهای اروپایی، یک مهاجر را در خاک خود خواهد پذیرفت.

اما گزارشها حاکی از آن است که تاکنون از ۱۶۰ هزار پناهجو در یونان و ایتالیا، کمتر از یک هزار نفر از آنها در اروپا اسکان داده شده اند.