مجله هفتگی اروپا؛ اروپا برای مقابله با سیل مهاجر به آفریقا متوسل می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اروپا برای مقابله با سیل مهاجر به آفریقا متوسل می شود

کنفرانس سران اتحادیه اروپا و شسی کشور آفریقایی در مالت بر گزار شد. هدف یافتن راههای ممکن برای کاهش سیل ورود مهاجران از آفریقا به اروپا بود. در مجله هفتگی اروپا….