اختلاف در اروپا بر سر پذیرش مهاجر ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اختلاف در اروپا بر سر پذیرش مهاجر ادامه دارد

اجلاس وزرای کشور اتحادیه اروپا در روز گذشته، نمایانگر اختلافات شدید میان کشورهای غرب و شرق اتحادیه در مورد بحران مهاجرت بود. شکاف میان اعضاء چنان گسترده بود که هرگونه مصالحه در این زمینه را غیر ممکن کرد.

توماس دو مایزیر، وزیر کشور آلمان گفت: “اوضاع از این قرار است: کشورهایی که سهمیه (مهاجرین) را نمی پذیرند، با هیچگونه عواقبی روبرو نمی شوند. مهاجرین تنها از خاک آنها عبور می کنند. اینها کشورهایی هستند که مبالغ عمده ای کمک ساختاری از اتحادیه دریافت می کنند. تا جاییکه بخاطر دارم آقای یونکر ( رئیس کمیسیون اروپا) گفت وجوه کمکی به این کشورها باید کاهش یابد.”

بر اساس قوانین اروپا و بین الملل، هر کشوری حق دارد مقررات پذیرش مهاجر خود را داشته باشد، اما هرگونه شکاف میان اعضاء، روح همبستگی اتحادیه را خدشه دار می کند.

مارک پیرینی، کارشناس از موسسه پژوهشی کارنگی در اروپا گفت: “سه گروه کشور در اتحادیه هستند: آلمان با بودجه مصرفی عظیمی که دارد، بریتانیا و فرانسه و امثال آن که تنها تعداد اندکی مهاجر پذیرفته اند و کشورهایی از جمله جمهوری چک و مجارستان و نیز دانمارک و اسلوواکی که هریک به درجات مختلف، از پذیرش مهاجر خودداری می کنند.”

تاکنون در سال جاری بیش از پانصد هزار آواره عمدتا از سوریه و لیبی خود را به خاک اروپا رسانده اند.