تظاهرات تولیدکنندگان لبنیات و گوشت در بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات تولیدکنندگان لبنیات و گوشت در بروکسل

در ادامه تظاهرات اعتراض آمیز تولیدکنندگان لبنیات در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، تظاهرکنندگان به سوی پلیس تخم مرغ و ترقه پرتاب کردند.

معترضان خواهان وضع آنچه بهای منصفانه شیر و گوشت خوک می خوانند هستند، اما سیاستهای اتحادیه اروپا با نظر آنها متفاوت است. یک کشاورز دانمارکی به یورونیوز گفت: “هشتاد و شش درصد تولیدکنندگان شیر در دانمارک در مرز ورشکستگی قرار دارند. امیدواریم امروز به دادمان رسیدگی شود.”

دبیر انجمن پرورش دهندگان خوک گفت: “ما خواهان تعادل و بهای ثابت (گوشت خوک) در سراسر اتحادیه اروپا هستیم. در هلند هزینه ها بمراتب بالاتر از سایر کشورهای اروپاست. به همین دلیل امروز اینجا هستیم.”

کشاورز دیگری گفت: “باید پنج لیتر شیر بفروشیم تا یک لیتر آب بخریم. بسیار پیچیده است زیرا بهای شیر تولیدی ما از همه پایینتر است. ما (برای شیر تولیدی) تنها بیست سنت برای هر لیتر دریافت می کنیم درحالیکه بهای متوسط آن در اروپا لیتری سی سنت است.”

این در حالی است که تنها چند متر دورتر از محل تظاهرات، وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا در صدد یافتن راه حل بودند.

کمیسیون اروپا تاکنون گفته است که هیچگونه تغییری در سیستم سهمیه بندی لبنیات ایجاد نخواهد کرد.

دانیل روزاریو، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “یادآوری می کنم که کمیسر کشاورزی اتحادیه در کنفرانس خبری دو هفته پیش گفت که نظام سهمیه بندی در اتحادیه اروپا برای همیشه ملغی شده است.”

وزیران کشاورزی اتحادیه اروپا گزینه های دیگری از جمله اقدامات کمکی برای صدور شیر به خارج از اروپا را مد نظر قرار می دهند.