تراژدی سفر پناهجویان به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تراژدی سفر پناهجویان به اروپا

در این قسمت از مجله هفتگی اروپا، به موضوع هجوم پناهجویان به صربستان و مجارستان و موضوعات پیرامون آن پرداخته ایم.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مورد تمجید پناهجویان قرار گرفت اما او با واکنش شدید راستگرایان افراطی مواجه شد.

از سوی دیگر پناهجویان در مسیر رسیدن به اروپا با خطرات بسیاری مواجه هستند و پیدا شدن جسد دهها پناهجو در یک کامیون در اتریش افکار عمومی را شوکه کرده است.

در مجله هفتگی اروپا می توانید مهمترین اخبار اتحادیه اروپا در هفته گذشته را مرور کنید.