تعیین قیمت شیر دستور نشست کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
تعیین قیمت شیر دستور نشست کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا

در چند ماه گذشته تعداد زیادی از دامداران اروپایی با برپایی تظاهرات خواهان افزایش قیمت شیر و همچنین گوشت های ارزان قیمت، مانند گوشت خوک شدند. برای بررسی این تقاضا کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا روز هفتم سپتامبر تشکیل جلسه می دهد.

فیل هوگن، کمیسر اروپا در امور کشاورزی گفت: «بار دیگر به سمت سیستم سهمیه بندی نمی رویم. به نظرم در آینده فرصت ها زیادی در بازارهای آسیا و آفریقا خواهیم داشت. باید از موقعیت استفاده کرد. از ماه نوامبر گذشته که کمیسر شدم بارها گفتم نوسانات قیمت کوتاه مدت خواهد بود.»

دامداران بلژیکی و فرانسوی بارها خواستار دخالت نهادهای اروپایی برای تثبیت قیمت محصولات خود به خصوص قیمت شیر شدند. آنها معتقدند یک سیستم سهمیه بندی در کوتاه مدت می تواند موجب ثبات قیمت ها شود.