بحران پناهجویان؛ احتمال افزایش کمک کمیسیون اروپا به مجارستان

بحران پناهجویان؛ احتمال افزایش کمک کمیسیون اروپا به مجارستان
نگارش از Euronews

کمیسیون اروپا در صدد اضافه کردن نام مجارستان به لیست کشورهایی است که در خط مقدم هجوم پناهجویان قرار دارند. در صورت انجام این کار کمکهای مالی و

کمیسیون اروپا در صدد اضافه کردن نام مجارستان به لیست کشورهایی است که در خط مقدم هجوم پناهجویان قرار دارند. در صورت انجام این کار کمکهای مالی و تجهیزاتی اتحادیه اروپا به مجارستان افزایش خواهد یافت.

ناتاشا بیرتود، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا در این زمینه گفت: «شمار پناهجویانی که از کشورهای حوزه بالکان به مجارستان می روند رشد قابل توجهی داشته است. امکان قرار دادن نام مجارستان در لیست کشورهایی که در خط مقدم قرار دارند، هست. آنها به کمک ما احتیاج دارند.»

در سال جاری میلادی بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر از مجارستان درخواست کمک کردند. این آمار نسبت به سال گذشته میلادی بیش از دو برابر شده است.

مطالب مرتبط