به دیون یونان تخفیف داده نمی شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
به دیون یونان تخفیف داده نمی شود

علیرغم تاکید های مکرر دولت یونان دائر بر اینکه کوه دیون این کشور در شرایط کنونی قابل پرداخت نیست، روز جمعه، معاون کمیسیون اروپا گفت کشورهای منطقه یورو با تخفیف در میزان دیون یونان موافق نیستند.

ولادیس دومبروفسکیس گفت: “مسئله دیون یونان بار دیگر مطرح شده است. در کنفرانس سران منطقه یورو پیشنهاد شد این نکته مورد مذاکره مجدد قرار گیرد. بنابراین برای گفتگو آمادگی وجود دارد، اما منطقه یورو با تخفیف در مورد دیون مخالف است.”

رئیس صندوق بین المللی پول که تاکنون بر تخفیف در دیون یونان اصرار داشت، موضع خود را تعدیل کرده است.

کریستین لاگارد گفت: “نظر ما برنامه ریزی مجدد پرداختهای یونان ( بصورت تمدید مدت پرداخت) است. من و سایرین تلاش می کنیم واقع بین باشیم، اما آنچه بروشنی بیان شده این است که کشورهای منطقه یورو حاضر به درنظر گرفتن تخفیف برای یونان نیستند.”.

در این میان، بانکهای یونان همچنان تعطیلند و اعتراضهای مردم در مورد برنامه سختگیرانه ریاضتی به جایی نرسیده است.