واکنش به پیشنهادهای تازه یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش به پیشنهادهای تازه یونان

در پی ارائه پیشنهادهای نهایی دولت یونان به اعتباردهندگان بین المللی، پنجشنبه شب، فرانسه، آلمان و رئیس گروه وزیران دارایی منطقه یورو نسبت به آن واکنش نشان داده اند.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه گفت: “یونان اراده خود را برای ابقاء عضویت در منطقه یورو نشان داده است. برنامه پیشنهادی آنها جدی و معتبر است.”

اما چنانچه انتظار میرفت، یرون دایسلبلوم، رئیس گروه وزیران دارایی منطقه یورو، جانب احتیاط را گرفته و منتظر انتشار جزئیات طرح است. او روز جمعه گفت: “حمایت گسترده پارلمان یونان به (حل مسئله) کمک می کند، اما ما باید نخست به پیامد نهایی و وجوهی بنگریم که باید در سالهای آینده پرداخت شود.”

در این میان، آلمان بدون اشاره به جزئیات، خواهان اصلاحات بیشتر از جانب دولت یونان است. سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفت: “کافی نیست که پیشنهادهای سابق در لفافه ای تازه عرضه شود. ما به اصلاحات کامل نیازمندیم زیرا درباره تمدید برنامه کمکی صحبت نمی کنیم بلکه به یک برنامه (جدید) سه ساله می نگریم.”

یونان بفوریت به نقدینگی نیاز دارد تا بتواند بانکهایش را گشوده، دست کارفرمایان را برای پرداخت دستمزدها باز بگذارد و کشور را از ورشکستگی نجات دهد.