شکاف میان یونان و اعتباردهندگانش عمیقتر شده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکاف میان یونان و اعتباردهندگانش عمیقتر شده است

در پی رای شهروندان یونان علیه پیشنهادهای اصلاحات نهادهای اروپایی، روز دوشنبه، ولادیس دومبروفسکیس، کمیسر اتحادیه اروپا گفت یونان شکاف میان این کشور و وام دهندگانش را عمیقتر کرده است.

آقای دومبرووسکیس گفت: “در تمام طول بحران (مالی)، اروپا در کنار یونان ایستاد و مالیات دهندگان اروپایی به گونه ای بیسابقه به این کشور مدد داده از اصلاحات اقتصادی آن حمایت کردند تا یونان با غرور و بدون کمک خارجی بروی پای خود بایستد، اما اصلاحات یا به تعویق افتادند یا ناقص عمل کردند. نتیجه آن ادامه رکود اقتصادی و تشدید اصلاحات در مراحل بعد بود.”

علیرغم این، اتحادیه اروپا همچنان مصر است که یونان باید اصلاحات دردناک اقتصادی را تحمل کند تا بتواند خود را از رکود پنج سال اش بیرون بکشد.

یرون دایسلبلوم، رئیس گروه وزیران دارایی منطقه یورو گفت: “علیرغم نتیجه رفراندوم، اعمال اقدامات دشوار لازم است در غیر این صورت کشور از مشکلاتش بیرون نخواهد آمد، عملکرد دولت بهبود نخواهد یافت و اقتصاد از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت و مردم با اصلاحات مخالفت کنند، اوضاع وخیمتر خواهد شد.”

در میان، روز دوشنبه، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، بدنبال آنکه اعتباردهندگان به یونان را متهم به تروریسم کرد، از سمتش استعفا کرد.