مجله هفتگی اروپا؛ نبرد واترلو دویست ساله شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ نبرد واترلو دویست ساله شد

کار مذاکرات میان یونان مقروض و وام دهندگان بین المللی اش به جر و بحث کشیده است. یونان حاضر به قبول برنامه ریاضتی آنها نیست و آنها پولشان را می خواهند. اروپا با مسئله مهاجرین غیر قانونی روبروست…و نیز سرنوشت ساز ترین نبرد خود، نبرد واترلو را بیاد می آورد. اینها همه در مجله هفتگی اروپا….