بزرگداشت دویستمین سالگرد نبرد واترلو در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بزرگداشت دویستمین سالگرد نبرد واترلو در بلژیک

واترلو در کشور بلژیک، مملو از جمعیتی خواهد شد که دقایق را می شمارند. از روز پنجشنبه تا یکشنبه، واترلو نبردی را بیاد می آورد که دویست سال پیش به رهبری ناپلئون پایان داد و متحدین آن زمان را بر فرانسه چیره ساخت.

برگزارکنندگان مراسم یادبود جنگ واترلو، با استفاده از نور و صدا و پنج هزار و دویست هنرپیشه و داوطلب، نبرد واترلو را زنده می کنند.

هنرپیشه ای که نقش شاهزاده اورانژ را ایفا می کند می گوید: “سعی می کنیم تا حد ممکن به اصل تاریخ نزدیک شویم، و این به معنی آن است که باید از تمام منابع ممکن و اینترنت برای درک اینکه این وقایع چطور اتفاق افتاد، استفاده کنیم.”

مقامات و نمایندگان کشورهای درگیر در نبرد واترلو و نوادگان آنها، مراسم یادبود را در صبح روز پنجشنبه افتتاح می کنند. از نظر کلود اتین که رئیس انجمن نبرد واترلو در سال 1815 است، این واقعه معرف اتحاد اروپاست.

او می گوید: “این خواست دولت بلژیک و پادشاه است که پیام صلح را با یادآوری واترلو و نیز جنگهای اول و دوم جهانی منتشر کند.”

در مورد جنجالهایی که در مورد عدم حضور رهبر فرانسه که تنها سفیر خود را به مراسم اعزام داشته، شخصی که در این مراسم نقش ناپلئون را ایفا می کند، گفت: “فرانسه خود را پنهان نکرده و من را که امپراطور هستم به مراسم فرستاده است. مشکلی نمی بینم.”