کاستی های دموکراتیک درکشورهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاستی های دموکراتیک درکشورهای اروپا

در تازه ترین گزارش شورای اروپایی در ارتباط با حکومت قانون، دموکراسی و حقوق بشر، آمده است که کاستی های دموکراتیک در اروپا بمراتب بزرگتر، عمیقتر و گسترده تر از آنچه است که قبلا تصور می شد.

توربیون یگلند، دبیر کل شورای اروپایی گفت: “ما در زمینه های استقلال قوه قضائیه و آزادی رسانه ها یک سوم کشورهای اروپا با مشکلاتی جدی روبرو هستیم. و البته ایندو نهاد اجزاء اصلی دموکراسی آزادند.”

آقای یگلند افزود که گزارشگران در بسیاری از نقاط اروپا در معرض تهدیدند و حکومتها از قوانین مبارزه با تروریسم بعنوان بهانه ای برای منکوب کردن رسانه ها استفاده می شود.

دبیر کل شورای اروپایی، در میان کشورهایی که مشکل دموکراسی دارند ، به روسیه، ترکیه و ایتالیا اشاره کرد . او گفت در ایتالیا روندهای قضایی بسیار کند عمل می کنند.

در گزارش شورای اروپایی، همچنین، به کاستی های موجود در برگزاری انتخابات، قوانینی ناکافی علیه تبعیض و فشار بر نهادهای غیردولتی در بسیاری کشورهای اروپایی اشاره شده است.