طرح جدید کمیسیون اروپا درباره واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
طرح جدید کمیسیون اروپا درباره واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی

بر اساس قانون جدید کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه، تصمیم گیرنده نهایی درباره واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی خواهند بود. بنظر می رسد این تصمیم با واکنش منفی آمریکا روبرو شود. واشنگتن خواستار باز شدن درهای اروپا بروی محصولات دستکاری شده ژنتیکی است و امیدوار است پیمان تجارت آزاد مسیر صادرات به اروپا را هموار کند.

در اروپا دیدگاه واحدی نسبت به استفاده از این نوع محصولات وجود ندارد. کشور فرانسه از مخالفان مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیکی است و در مقابل بریتانیا بارها موافقتش را با این محصولات ابراز کرده است.

از سوی دیگر طرفداران محیط زیست نارضایتی خود را از تصمیم کمیسیون اعلام داشتند. آنها می گویند، این قانون راه ورود محصولات دستکاری شده ژنتیکی به اروپا را آسان می کند.