اعتراض تاکسیرانان بلژیک به رقیبی بنام «اوبر»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض تاکسیرانان بلژیک به رقیبی بنام «اوبر»

روز سه شنبه، شرکتهای تاکسیرانی در بلژیک در اعتراض به شرکت «اوبر» که بازارشان را کساد کرده است دست به اعتراض زدند.

تاکسی موسوم به «اوبر» میرود که با بهای بسیار ارزانتر و خدمات بهتر از تاکسی های معمول در اروپا و حتی جهان، بازار را از کف شرکتهای تاکسیرانی در بیاورد. تنها کافی است که در تلفن همراهتان اپلیکیشن تاکسی «اوبر» را داشته باشید تا از طریق فضای مجازی، هرکجا که هستید، ظرف چند دقیقه تاکسی برایتان حاضر شود.

یک راننده تاکسی به یورونیوز گفت: “این (اوبر) کار را از تاکسی های قانونی که مالیات می دهند می گیرد در حالیکه خودش بخاطر عدم پرداخت مالیات خدمات ارزانتری ارائه می کند.”

راننده دیگری گفت: “این گروه «اوبر» مسئله آفرینند. اگر تاکسی آنها تصادف کند و مسافر آن مجروح شود، بیمه هزینه معالجه او را تامین نمی کند، در حالیکه من سه هزار و پانصد یورو حق بیمه میدهم که مسافرانم تحت پوشش بیمه تصادفات باشند.”

در حالیکه تاکسی های «اوبر» حدود یک سوم تاکسی های عادی کرایه می گیرند، مصرف کننده همراهی چندانی با اعتراض شرکتهای تاکسیرانی ندارد.