مجله هفتگی اروپا؛ یونان برای چهار ماه آینده کمک مالی دریافت می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ یونان برای چهار ماه آینده کمک مالی دریافت می کند

نقطه عطف دیگری در ماراتون دیون ملی یونان بوجود آمده است. دولت جدید یونان برنامه اصلاحی خود را به نوزده کشور عضو منطقه یورو تسلیم کرد و در مقابل آن کمک مالی گرفت. در میان این اصلاحات، مبارزه با فساد و فرار از مالیات است. دولت فرانسه، اما، علیرغم دیون ملی قابل توجهش، از هرگونه مجازات توسط کمیسیون اروپا معاف شده است….در مجله هفتگی اروپا.