مجله هفتگی اروپا؛ یونان در مرز ورشکستگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ یونان در مرز ورشکستگی

هفته، تحت الشعاع کنفرانس سران اتحادیه اروپا بود که پس از یکشب تمام مذاکره میان اوکراین و روسیه به میانجیگری آلمان و فرانسه، برگزار شد. دستور جلسه کنفرانس به سه مشکل عمده اروپا پرداخت: مبارزه با تروریسم در اروپا، بحران اوکراین و نحوه نجات یونان از ورشکستگی با توجه به مقررات منظقه مالی یورو. بیشتر، در مجله هفتگی اروپا…