اعتراض به پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا ادامه دارد

با آغاز دور هشتم مذاکرات آزادسازی بازرگانی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، روز چهارشنبه، بروکسل شاهد تظاهراتی دیگر علیه ورود کالاهای آمریکایی به اروپا بود.

معترضان بویژه نگران آنند که مواد غذایی از نظر ژنتیکی دستکاری شده، به بازارهای اروپا رخنه کنند. یکی از تظاهرکنندگان، نماینده موسسه نظارت بر شرکتهای بازرگانی در اروپا به گزارشگر یورونیوز گفت: “ما با آن ایدئولوژی که در پس مذاکرات قرار دارد مخالفیم. می گویند (آزادسازی بازرگانی میان اروپا و آمریکا) موجب رشد اقتصادی و ایجاد کار می شود، اما آنچه در سالهای آینده اتفاق افتاده، این است که کیفیت کالاها به حداقل ممکن افت خواهد کرد.”

نماینده نهاد موسوم به دوستان کره زمین گفت: “مذاکرات آزاد سازی بازرگانی در جهت منافع شرکتهای چند ملیتی است، در حالیکه منافع شهروند اروپا، محیط زیست، نیروی کار، و مصرف کننده نادیده گرفته شده است.”

در این میان، طرفین مذاکره در اروپا و آمریکا، همچنان و علیرغم مخالفتهای موجود به گفتگوها ادامه می دهند. دور جاری مذاکرات تا روز جمعه بطول خواهد انجامید.