رای پارلمان اروپا در مورد فلسطینیان با واکنش منفی سفیر اسرائیل روبرو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای پارلمان اروپا در مورد فلسطینیان با واکنش منفی سفیر اسرائیل روبرو شد

روز چهارشنبه، پارلمان اروپا با اکثریت قاطع بروی قطعنامه ای در ارتباط با موقعیت فلسطینیان رای داد که در آن بروی تلاش برای مذاکره در جهت ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین تاکید شده است.

در واکنش، سفیر اسرائیل در اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که ایجاد دو کشور بعنوان راه حلی بر مسئله، به اتحادیه اروپا ربطی ندارد: “تنها راه دستیابی به این هدف بلندپروازانه، متقاعد کردن اسرائیل و فلسطینیان به مذاکره مستقیم بدور یک میز در جهت دستیابی به توافق صلح است، نه در نیویورک و نه در ژنو.”

اما، یک نماینده پارلمان از جناح چپ میانه می گوید قطعنامه موضع فلسطینیان را تقویت می کند: “به سفیر اسرائیل گفتم که این قطعنامه که با رای اکثریت تصویب شده است، بخاطر فشارهای سیاسی، به محمود عباس و سازمان الفتح قدرت سیاسی بیشتری می دهد.”
لازم به یادآوری است که رای پارلمان اروپا به این قطعنامه، قدرت اجرایی ندارد.