اتحادیه اروپا در پی گزینه ای بر خط لوله جنوب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در پی گزینه ای بر خط لوله جنوب

وزرای انرژی هشت کشور اروپایی بلغارستان، رومانی، اتریش، ایتالیا، یونان، مجارستان، اسلووانی و کرواسی که بیش از دیگران از لغو طرح ایجاد خط لوله گاز جنوب توسط روسیه متضرر شده اند، در بروکسل گردهم آمده اند تا واکنش خود را در مقابل این کشور هماهنگ کنند.

معاون اتحادیه اروپا در امور سوخت و انرژی گفت: “بدنبال تبادل نظری کوتاه در گردهمایی امروز صبح، پیشنهاداتی برای ایجاد یک خط لوله عمودی در منطقه ارائه شد. کشورهای مرکزی و جنوبی اتحادیه اروپا بروی نحوه تسریع کار ایجاد لوله های جانبی گاز و بهبود شبکه های مربوط به آن تمرکز کرده اند.”

خط لوله عمودی، گاز تولیدی دریای خزر را از طریق جمهوری آذربایجان به کریدور جنوب اروپا می رساند که گزینه ای است بر خط لوله جنوب.

ایزابل داسیلوا، گزارشگر یورونیوز در بروکسل می گوید: هرچند اتحادیه اروپا می گوید همچنان از طرح خط لوله جنوب حمایت می کند، اما گزینه های دیگر را هم مد نظر قرار داده است: از یکسو، ایجاد خط لوله جنوب با همکاری آذربایجان را تسریع می کند، و از سوی دیگر، آزمایش بروی طرح خط لوله ای در مدیترانه را با همراهی اسرائیل در نظر گرفته است.